MS FOSENBULK har en besetning på 4. Skipper, styrmann, maskinpasser og lettmatros. Besetningen består i hovedsak av norske sjøfolk og Fosenfrakt as legger vekt på folkelighet og god kommunikasjon mellom oppdragsgiver og kunde. MS FOSENBULK laster 850 tonn og er et godt skip på mindre oppdrag og godt egnet til asfalttransport.

MS BJUGNHOLM har en besetning på 4. Skipper, styrmann, maskinpasser og lettmatros. Besetningen består som hos MS Fosenbulk av norske sjøfolk. MS BJUGNHOLM laster 1600 tonn og går i hovedsak med sand, singel og grus.

MS Fosenbulk

Lossing fra lasteromet på Ms Fosenbulk 

Skipene er solgt og bedriften har gått over i andre former.

Lossing i Tinboden Bjugn