Tidligere skip hos Fosenfrakt AS

MS BJUGNFJORD

TIDLIGERE MS BULK VIKING, MS VESTBORG

MS BJUGNFJORD ble kjøpt i 2019.

FAKTA:

MS Bjugnfjord forliste natt til 21.01.2022 utenfor Kattegat i Danmark. Hun ligger på en sandbanke på 26 meters dyp. Hun er tappet for olje og diesel. Det er ikke snakk om å heve henne.

Link til TV2 nettside:

https://www.tv2.no/a/14509415/

MS FOSENBULK

MS Fosenbulk ble solgt i 2019.

FAKTA:MS BIOSEA ALIAS BJUGNFJORD

MS BIOSEA fikk navnet MS Bjugnfjord.

MS Bjugnfjord ble solgt i 20++

FAKTA:MS STIG HALLE

MS STIG HALLE ble kjøpt i ???? den ble solgt i 2017???

FAKTA: